Donaties

Het bedrag dat door VDL Groep beschikbaar is gesteld aan VDL Foundation wordt geschonken aan verschillende goede doelen en stichtingen. Binnen onze algemene focus op zorg en welzijn kent VDL Foundation enkele deelgebieden waaraan zij extra aandacht schenkt. Zo stond in 2014 de schenking volledig in het kader van kankeronderzoek. Het Kankeronderzoekfonds Limburg/ Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is het eerste goede doel waar VDL Foundation financiële middelen aan heeft geschonken. Daarnaast heeft VDL Foundation kleine projecten ondersteund zoals stichting Haarwens. 

Hierna heeft de VDL Foundation nog vele goede doelen ondersteund, zie onderstaand overzicht: