Bestuur 

VDL Foundation is een onafhankelijke stichting bestaande uit directieleden en vertegenwoordigers van VDL Groep. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

VDL Foundation is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

Margriet van der Leegte 
Jan Karssen 
Pieter van der Leegte 
Miel Timmers