VDL Foundation steunt 300 kinderen in Eindhoven die opgroeien in armoede
Het bestuur van VDL Foundation en Wim van der Leegte overhandigen de cheque aan de bestuursleden van Stichting Leergeld Eindhoven (Fotograaf: Bram Saeys)

VDL Foundation steunt 300 kinderen in Eindhoven die opgroeien in armoede

14 november 2017

VDL Foundation heeft op maandag 13 november een cheque ter waarde van 40.000 euro overhandigd aan Stichting Leergeld Eindhoven. Daarmee maakt VDL Foundation zwemonderricht én fietsen mogelijk voor kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben. VDL Foundation is gelieerd aan VDL Groep en biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg en welzijn.

 

Met de donatie van VDL Foundation kunnen 120 kinderen op zwemles en krijgen ongeveer 180 kinderen een fiets. Stichting Leergeld Eindhoven richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar (schoolleeftijd) die opgroeien in financieel minder draagkrachtige gezinnen. Veelal gaat het om eenoudergezinnen.

Groei 

Tot verrassing van Leergeld Eindhoven heeft de stichting vorig jaar te maken gekregen met een explosieve stijging van het aantal aanvragen. Deze hausse aan aanvragen had ertoe geleid dat Stichting Leergeld Eindhoven in het eerste kwartaal van 2016 al 48 procent van het begrote bedrag had uitgegeven. Daarop heeft het bestuur van de stichting contact gezocht met VDL Foundation. Stichting Leergeld Eindhoven heeft over de afgelopen tien maanden 2.010 aanvragen gekregen. Dat zijn er 250 meer in vergelijking met dezelfde periode in 2016. 

“Wij zijn VDL Foundation ontzettend dankbaar voor deze gulle gift”, vertelt voorzitter Hanny Jacobs van Stichting Leergeld Eindhoven. “Hiermee kunnen we veel kinderen helpen, zodat zij mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Daarnaast denken wij ook dat we schuldgevoel bij ouders kunnen wegnemen, omdat hun kinderen niet aan de kant hoeven te staan. Onze slogan is: Meedoen is meetellen. Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor later.” 

Doel 

Voorzitter Margriet van der Leegte van VDL Foundation: “Met onze ondersteuning aan Stichting Leergeld Eindhoven dienen we een tweeledig doel. Enerzijds dragen we een steentje bij aan de bestrijding van armoede, anderzijds maken we hiermee het leven van kinderen uit de regio iets aangenamer.” Stichting Leergeld Eindhoven Eindhovense kinderen van 4 tot 18 jaar (schoolleeftijd) die opgroeien in financieel minder draagkrachtige gezinnen. Dat is de doelgroep van Stichting Leergeld Eindhoven. Dit kunnen gezinnen zijn die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldhulpverlening zitten of zzp’ers die in de crisisjaren te weinig opdrachten hebben gehad. Vaak gaat het om eenoudergezinnen. Het bureau van de Stichting Leergeld Eindhoven zorgt naast de eigen aanvragen (onderwijs en welzijn) ook voor de uitvoering van de aanvragen voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Op het bureau werken twee medewerksters (1 fte). De kosten van dat bureau worden volledig vergoed door de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn er enkel vrijwilligers actief voor de organisatie. Dat betekent dat elke euro die uit het maatschappelijk veld binnenkomt volledig ten goede komt aan de doelgroep. Er wordt geen geld overgemaakt aan ouders: alles gaat 
in natura. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van schoolreisjes rechtstreeks aan school betaald of kunnen fietsen of een laptop met een voucher worden opgehaald. www.leergeld.nl/eindhoven

Terug