Visie

Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een goed en gelukkig leven, in de breedste zin van het woord. VDL Foundation zet zich in voor een betere toekomst door te investeren in zorg en welzijn. Zorg is altijd nodig, zowel voor jong en oud. VDL Foundation steunt fondsen, stichtingen en organisaties voor het bevorderen van welzijn voor hen die hulp nodig hebben op het gebied van zorg. 

Met nieuwe kennis op medisch gebied kan welzijn worden verbeterd. Zodat ziekten, aandoeningen, beperkingen en stoornissen beter kunnen worden behandeld, genezen en in de toekomst mogelijk zelfs kunnen worden voorkomen.

Welzijn betekent meer dan gezondheid. Welzijn gaat over de kwaliteit van het leven. Dus niet alleen materieel bezit en (lichamelijke en geestelijke) gezondheid, maar ook leefomgeving, onderwijs, sociale contacten en recreatie. Het direct beschikbaar stellen van financiële middelen en het indirect verstrekken van andere hulpmiddelen dragen bij aan het welzijn van anderen. 

Missie

Door middel van financiële ondersteuning stimuleren wij het uitvoeren van onderzoek dat nodig is om zorg en welzijn voor specifieke doelgroepen zowel op korte termijn als op lange termijn te verbeteren. Daarnaast zetten wij onze financiële middelen, expertise en ons netwerk in voor het verlenen van andere (fysieke) hulpmiddelen om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Beleidsplan

Het beleid van Stichting VDL Foundation is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling met name door het schenken aan charitatieve instellingen en goede doelen. Deze schenkingen worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. VDL Foundation heeft geen winstoogmerk en werft geen gelden. De administratie van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester, evenals het vermogen en de inkomsten.