ANBI status

De Belastingdienst heeft VDL Foundation aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om onze donateurs inzicht te geven in het functioneren van onze organisatie, is er een aantal publicatieverplichtingen waar wij aan dienen te voldoen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn, tref je hieronder aan.

Een voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij transparant zijn en verantwoording afleggen. Wat hierbij komt kijken staat op deze pagina.

 

BELEIDSPLAN EN INZAGE ACTIVITEITEN

Wij geloven in transparantie. Dat stimuleert ons om scherp op de activiteiten van de organisatie te blijven letten. Ons meerjarenbeleid en het jaarverslag (hierin vind je o.a. een overzicht van de doelstellingen, onze activiteiten, de jaarrekening, samenstelling bestuur en Raad van Toezicht en het beloningsbeleid) zijn dan ook voor iedereen in te zien. 

STATUTAIRE NAAM

De statutaire naam van VDL Foundation is Stichting VDL Foundation. RSIN Het Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of fiscaal nummer speelt een belangrijke rol voor bijvoorbeeld de giftenaftrek en wordt onder meer gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Het RSIN van VDL Foundation is 854494303.

Belangrijke documenten